Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η επαφή μας είναι πολύ σημαντική και παίζει καθοριστικό λόγο στην επιτυχία των δράσεων του συλλόγου μας. Για το λόγο αυτό σας ζητούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω λίστα για να προστεθείτε ή για να ανανεώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας.

(Τη λίστα αυτή μπορείτε να τη συμπληρώσετε και ηλεκτρονικά στο  site του συλλόγου     sgoneon8.wordpress.com)

Επίσης ένα εξίσου σημαντικό θέμα είναι η πληρωμή της συνδρομής για τα μέλη του συλλόγου. Η συνδρομή αυτή αποτελεί το κυρίως έσοδο για το σύλλογό μας και ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά οικογένεια. Με το έσοδο αυτό ο σύλλογος μπορεί να χρηματοδοτεί δράσεις για τα παιδιά μας (όπως γιορτές, κινηματογραφικές προβολές και άλλες δραστηριότητες).

Σας παρακαλούμε θερμά για την πληρωμή της συνδρομής σας στην ταμία μας Κα Μαρία Καλαμπόκη και για τα πρωτάκια μας μπορείτε να δώσετε τα χρήματα στους δασκάλους των τάξεών σας.