Η παράσταση που έδωσε το ψυχαγωγικό τμήμα του ομίλου εξυπηρετητών το Σάββατο 6/2/2016 στο σχολείο μας είχε μεγάλη απήχηση στα παιδιά και στους γονείς που την παρακολούθησαν.

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από την παράσταση: