Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Την Τρίτη 15 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη βιντεοσκόπηση ατομική και ομαδική των μαθητών της έκτης τάξης για τη δημιουργία του λευκώματος 2016.

Αν κάποιοι γονείς ή κηδεμόνες δεν επιθυμούν να βιντεοσκοπηθεί το παιδί τους παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να την επιστρέψετε υπογεγραμμένη στο σχολείο

Προς το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων

Ο/η ______________________________________________ γονιός – κηδεμόνας του της ___________________________τάξη ________________   δεν επιθυμώ να λάβει μέρος το παιδί μου στη βιντεοσκόπηση στις 15/3

Υπογραφή

______________________________