Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016 -2017.

πληροφορίες     http://depps.minedu.gov.gr