Πρόγραμμα Δωρεάν Καλοκαιρινών Εργαστηρίων

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο site του συλλόγου sgoneon8.wordpress.com

  • Τα κρουστά του κόσμου για γονείς και παιδιά –Percussion jam & fun!

Καθηγητής Αλέκος Ρούπας

έναρξη Πέμπτη 16/6 ώρα 5:30 – 6:30 (θα γίνουν 2 τμήματα παιδιών και 1 για γονείς)

Τρίτη 21/6      ώρα 6 – 7  (Β’ Γ’ τάξεις)         7 – 8 (Δ’ Ε’ ΣΤ τάξεις)

Πέμπτη 23/6   ώρα 6 – 7 (Β’ Γ’ τάξεις)          7 – 8 (Δ’ Ε’ ΣΤ τάξεις)

Τρίτη 28/6      ώρα 6 – 7 (Β’ Γ’ τάξεις)          7 – 8 (Δ’ Ε’ ΣΤ τάξεις)

 

  • Γιόγκα για παιδιά

έναρξη Πέμπτη 16/6               ώρα 8 με 9 μόνο για παιδιά Δ-Ε-ΣΤ

Τρίτη 21/6                              ώρα 8 με 9 μόνο για παιδιά Δ-Ε-ΣΤ

Πέμπτη 23/6                           ώρα 8 με 9 μόνο για παιδιά Δ-Ε-ΣΤ

Τρίτη 28/6                              ώρα 8 με 9 μόνο για παιδιά Δ-Ε-ΣΤ

 

  • Καράτε & αυτοάμυνα

Καθηγητής Σαράντης Θεοδοσίου

έναρξη Πέμπτη 16/6           ώρα 7 με 8    (Α- Β – Γ τάξεις)    8 με 9 (Δ’ Ε’ ΣΤ’)

Τρίτη 21/6                  ώρα 7 με 8    (Α- Β – Γ τάξεις)            8 με 9 (Δ’ Ε’ ΣΤ’)

Τετάρτη 22/6              ώρα 7 με 8    (Α- Β – Γ τάξεις)            8 με 9 (Δ’ Ε’ ΣΤ’)

 

  • Art in progress – εργαστήρι τέχνης, ζωγραφικής & κατασκευής!

Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Σταύρου

έναρξη Παρασκευή 17/6  ώρα 6 – 7 (Α- Β – Γ τάξεις)          7 με 8 μμ (Δ’ Ε’ ΣΤ’)

Τετάρτη 22/6              ώρα 6 – 7 (Α- Β – Γ τάξεις)                 7 με 8 μμ (Δ’ Ε’ ΣΤ’)

Παρασκευή 24/6        ώρα 6 – 7 (Α- Β – Γ τάξεις)                 7 με 8 μμ (Δ’ Ε’ ΣΤ’)

Τετάρτη 29/6              ώρα 6 – 7 (Α- Β – Γ τάξεις)                 7 με 8 μμ (Δ’ Ε’ ΣΤ’)

 

  • Ζούμπα για παιδιά

έναρξη Παρασκευή 17/6        ώρα 7 με 8

Παρασκευή 24/6                    ώρα 7 με 8

Δευτέρα 27/6                          ώρα 7 με 8

 

  • Εργαστήρι κηπουρικής

Καθηγήτρια Ρόζα Τριαναφυλλίδη

 

έναρξη Τρίτη 21/6      ώρα 7 με 8

Πέμπτη 23/6               ώρα 7 με 8

Τρίτη 28/6                  ώρα 7 με 8

Πέμπτη 30/6               ώρα 7 με 8

 

  • Τα μαθήματα είναι ομαδικά και ο διαχωρισμός των τμημάτων (όπου απαιτείται) θα γίνεται από τον καθηγητή
  • Την ευθύνη παράδοσης – παραλαβής των παιδιών καθώς και την ευθύνη παραμονής των μαθητών στο χώρο τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας του ωραρίου, φέρουν αποκλειστικά οι γονείς.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ