8ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Λίγα λόγια για το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα.

Ο κύριος στόχος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων είναι η ανάδειξη των προβλημάτων του σχολείου και ο συντονισμός της συμμετοχής των γονέων στην επίλυσή τους. Για τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας απαραίτητα και αναγκαία είναι ο εκσυγχρονισμός των δομών της εκπαίδευσης και η αύξηση των δαπανών για την κάλυψη των αναγκών.

Επίσης θεωρούμε υποχρέωσή μας την προάσπιση της υγείας των μαθητών, την προώθηση του σχολικού αθλητισμού, της ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας, τη διατήρηση και τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Απαραίτητα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:

Η στενή συνεργασία μεταξύ των γονέων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της περιοχής.

Η ευαισθητοποίηση των γονέων και η ενεργοποίησή τους στα κοινά (συγκεντρώσεις, ομιλίες, διαλέξεις, εκδηλώσεις, κλπ)

Η συμμετοχή στα όργανα διοίκησης και η συνεργασία με τα ανώτερες συνδικαλιστικές ενώσεις γονέων και κηδεμόνων

Τα όργανα διοίκησης του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν τα εγγεγραμμένα μέλη και πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το 7μελές διοικητικό συμβούλιο και η 3μελής εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγονται κάθε 2 χρόνια.

Μέλη ΔΣ Συλλόγου Γονέων:

Πρόεδρος: Στάσης Βαγγέλης 6945236776,

Αντιπρόεδρος: Καλαμπόκη Μαρία 6974582350,

Γενικός γραμματέας: Δέδες Θανάσης 6947291428,

Ειδικός γραμματέας: Κορακιανίτη Αθηνά 6932401781,

Ταμίας Λάμπρου Αγγελική 6948071568,

Μέλος: Ξάμπλας Παναγιώτης 6972874767

Μέλος: Σκλάβου Δήμητρα 6936057547