Το νέο μας πρόγραμμα με τις δραστηριότητες 2017-18 θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες!!!
Πολλά και καλά θα γίνουν και πάλι στο σχολείο μας!!!

δραστηριότητες