Από την Τετάρτη 17/1 και ώρα 6 με 7 θα ξεκινήσει ειδικό τμήμα STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού.
robot