Η δυναμική και μαζική παρουσία των γονιών στη γενική συνέλευση και στις εκλογές για το ΔΣ του συλλόγου είναι το καλύτερο αποτέλεσμα των προσπαθειών μας.
Ο διάλογος και η κατάθεση νέων ιδεών είναι πάντα το μέσo να κάνουμε καλύτερο το μέλλον των παιδιών και της κοινωνίας μας.

Τα αποτελέσματα με σειρά κατάταξης είναι τα εξής:
Για το ΔΣ του συλλόγου

Ευάγγελος Στάσης
Παναγιώτα Καρούσου Ζαφειροπούλου
Αθανάσιος Δέδες

Μαρία Καλαμπόκη*
Αγγελική Λάμπρου*
Αικατερίνη Σταματιάδη*

Παναγιώτης Ξάμπλας*
Εμμανουήλ Ψαρράς*

Αθανάσιος Μπάτσας
Βασίλειος Καλύβας
Ευθύμιος Τέγος
Νικόλας Αρτινιός

*ισοψήφια

Για την εξελεγκτικη επιτροπή
Νικόλαος Ραμαντάνης
Παναγιώτης Ξυλιάς

Για την Ένωση Γονέων Βύρωνα
Ευάγγελος Στάσης
Αθανάσιος Δέδες
Παναγιώτα Καρούσου Ζαφειροπούλου*
Εμμανουήλ Πετρίδης*
Νικόλαος Ραμαντάνης
Εμμανουήλ Ψαρράς
Βασίλειος Καλύβας
Ευθύμιος Τέγος
Νικόλαος Αρτινιός
*ισοψηφία