Μετά τις πρόσφατες εκλογές συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας,  ως εξής:

Πρόεδρος:                   Στάσης Βαγγέλης                     

Αντιπρόεδρος:            Καλαμπόκη Μαρία                    

Γενικός γραμματέας:   Δέδες Θανάσης                         

Ειδικός γραμματέας:   Γιώτα Καρούσου Ζαφειροπούλου             

Ταμίας                         Λάμπρου Αγγελική                   

Μέλος:                        Σταματιάδη Κατερίνα                      

Μέλος:                        Ξάμπλας Παναγιώτης                 

Για το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού σχολείου Βύρωνα.

Ο πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Στάσης Βαγγέλης                                                                     Δέδες  Θανάσης