Απογευματινές δραστηριότητες | 30-1

Οι απογευματινές δραστηριότητες την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου (των τριών Ιεραρχών) θα πραγματοποιηθούν κανονικά εκτός του εικαστικού εργαστηρίου σχεδίου και ζωγραφικής.