Στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του σχολείου μας έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές:

Μπάσκετ:

Δευτέρα & Τετάρτη (16:00 – 17:00 ΑΡΧΑΡΙΑ) – (17:00 – 18:00) – (18:00 – 19:00 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ)

Σάββατο (9:00 – 10:00 ΑΡΧΑΡΙΑ) – (10:00 – 11:00) – (11:00 – 12:00 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ)

Pilates:

Τετάρτη (19:00 – 20:00 ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

Παρασκευή (18:00 – 19:00 ΕΝΗΛΙΚΩΝ) | Έναρξη 1 Νοεμβρίου

Παραδοσιακοί χοροί:

Σάββατο (12:30 – 13:30 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-Α-Β) – (13:30 – 14:30 Γ-Δ-Ε-ΣΤ)

Σύγχρονο ψηφιδωτό:

Παρασκευή (17:00 – 18:30)

Σκάκι:

Πέμπτη (16:45 – 17:45 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-Α-Β-Γ) – (17:45 – 18:45 Δ-Ε-ΣΤ)