Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας.

Θα κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, θα συζητήσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τους γονείς και θα θέσουμε στόχους για τη νέα χρονιά.

Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, για αυτό το λόγο σας παρακαλούμε να υπάρχει τουλάχιστον ένας γονέας εκπρόσωπος ανά οικογένεια. Η παρουσία σας βοηθά στην δημοκρατική και ουσιαστική λειτουργία του συλλόγου.

Εάν έχετε κάποιο θέμα που θα θέλατε να συζητήσουμε με προτεραιότητα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο email sgoneon8@gmail.com