Οι μαθητές και οι μαθήτριες ξύνουν και πάλι τα μολύβια τους!
Από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 το σχολείο μας θα γεμίσει και πάλι με παιδικά χαμόγελα.

Το σχολείο μας έχει ήδη καθαριστεί και τα παιδιά και οι γονείς πρέπει να τηρήσουν τους βασικούς κανόνες που μας έστειλε ο διευθυντής μας ο κ. Άρης Τζιάβας:

 • Η Πρωινή Ζώνη και το Ολοήμερο Πρόγραμμα δε θα λειτουργήσουν
 • Όλοι οι μαθητές/-τριες θα αποχωρούν με τη λήξη του ωραρίου στις 13:15. 
 • Επιδιώκοντας την αποφυγή του συγχρωτισμού λάβαμε τα κατάλληλα μέτρα φροντίζοντας να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών/-τριων.
 • Η προσέλευση των μαθητών/-τριων θα γίνεται από 08:00 ως 08:15 κατευθείαν στις αίθουσές τους. Μετά το πέρας της προσέλευσης οι αυλόθυρες του σχολείου κλείνουν. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε συνεπείς στην τήρηση της προσέλευσης.
 • Κατά την αποχώρηση των μαθητών/-τριων προβλέπεται διαφορετική αυλόθυρα για τις μικρές και τις μεγαλύτερες τάξεις. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οι μαθητές/-τριες των Α΄, Β΄ E΄ και Στ1 τάξεων θα χρησιμοποιούν την  αυλόθυρα της οδού Αλικαρνασσού, ενώ οι μαθητές/τριες των Γ, Δ,  Στ2 και Στ3 θα χρησιμοποιούν την αυλόθυρα της οδού Αιγιαλείας.
 • Οι καθιερωμένες ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται εντός των αιθουσών γιατί δεν θα γίνεται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος.
 • Υπάρχουν στις εισόδους των κτιρίων απολυμαντικά ώστε οι μαθητές να απολυμαίνουν τα χέρια τους.
 • Για τη μείωση του συγχρωτισμού των μαθητών/-τριων κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων έγινε αναπροσαρμογή των διαλειμμάτων και δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες διαλειμμάτων ανά δύο τάξεις (Α’-Β’ // Γ’ –Ε’ // Δ’ –Στ’).
 • Για τη σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής που θα εφαρμόζονται στο σχολείο  είναι απαραίτητη η συνεργασία των γονέων και κηδεμόνων, έτσι ώστε οι κανόνες αυτοί να ενταχθούν στην καθημερινότητα των μαθητών/-τριων.
 • Κατά την αποχώρηση των μαθητών/-τριων παρακαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες που θα βρίσκονται έξω από τις αυλόθυρες του σχολείου να τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ τους κατά τη διάρκεια αναμονής των παιδιών τους.
 • Σε όλες τις τάξεις θα υπάρχουν αντισηπτικά, ενώ καλό θα ήταν οι μαθητές να διαθέτουν το δικό τους αντισηπτικό και μαντηλάκια μιας χρήσης.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες να μεριμνήσουν, ώστε τα παιδιά τους να έχουν μαζί τους κολατσιό, νερό (δεν λειτουργεί κυλικείο). Οι μαθητές/-τριες  θα πρέπει να έχουν μολύβια, στυλό, γόμα καθώς και ένα μαρκαδόρο πίνακα για να μην δανείζονται  από τους συμμαθητές/-τριες.
 • Η χρήση προστατευτικής μάσκας από μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική.
 • Η επικοινωνία με το σχολείο θα συνεχιστεί μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η είσοδος των γονέων και κηδεμόνων στο χώρο του σχολείου θα γίνεται με ραντεβού.
 • Συστήνεται η θερμομέτρηση των μαθητών/-τριών από τους γονείς πριν την προσέλευση στο σχολείο.
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/-τρια αισθανθεί αδιαθεσία να τον/την κρατήσετε στο σπίτι, να επικοινωνήσετε άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας – κατά προτίμηση με γιατρό που τον/την παρακολουθεί συστηματικά – και να ενημερώσετε το σχολείο.

Ευχόμαστε καλή νέα αρχή σε όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους κηδεμόνες. Είμαστε βέβαιοι ότι τηρώντας τους βασικούς κανόνες υγιεινής όλα θα κυλήσουν ομαλά μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.