Λάβαμε σήμερα από τη διεύθυνση του σχολείου μας την εξής ενημέρωση:

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020, παραλάβαμε από τον εκπρόσωπο της Σχολικής επιτροπής του Δήμου Βύρωνα, 27 συσκευές tablet ,για να διατεθούν προς δανεισμό σε μαθητές του σχολείου μας που αδυνατούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα διατεθούν οι συσκευές είναι: α) Οικονομικά :ανεργία- χαμηλό οικογενειακό εισόδημα β) Κοινωνικά: μονογονεϊκή οικογένεια- πολυτεκνική-τριτεκνική-ορφανική γ) Μαθησιακά: μαθητής/μαθήτρια με μαθησιακές δυσκολίες ή εξαιρετικές επιδόσεις. Τα   Σχετικά έγγραφα για πληρέστερη ενημέρωσή σας και η  Αίτηση για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε, όσοι πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια,  μέχρι αύριο, Παρασκευή, 11/12/2020 από τις 9:00 έως τις  13:30, να προσέλθετε στο γραφείο της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, για να καταθέσετε Αίτηση για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablet), ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον δανεισμό τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το αρχείο της αίτησης και να το συμπληρώσετε, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μειωθεί ο χρόνος κατάθεσης της αίτησης: