Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσφατη κακοκαιρία

Αγαπητοί γονείς των μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου, Λυπούμαστε που η πρόσφατη κακοκαιρία συνετέλεσε στην αποχή των παιδιών μας από την εκπαιδευτική διαδικασία για μία διδακτική εβδομάδα. Ωστόσο, η πρόσβαση στο σχολείο σχεδόν όλες τις ημέρες ήταν από δύσκολη έως αδύνατη, το οποίο σε συνδυασμό με τις μεγάλες δυσκολίες δικτυακής διασύνδεσης, έκαναν την τηλεκπαίδευση αδύνατη. Να … Συνεχίστε να διαβάζετε Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσφατη κακοκαιρία.