Ανακοίνωση σχετικά με το E3

Αγαπητοί γονείς, Όπως κάποιοι ίσως ήδη γνωρίζετε, πρόσφατα το σχολείο μας απασχόλησε η διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος Ε3. Ως ΔΣ του συλλόγου γονέων, προβληματιστήκαμε αρκετά για το εάν και ποια θέση να λάβουμε, καθώς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρχει ανάμιξη στο έργο ή υπόδειξη των καθηκόντων των αρμόδιων οργάνων τα οποία … Συνεχίστε να διαβάζετε Ανακοίνωση σχετικά με το E3.