Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου,  εγκρίθηκε ομόφωνα ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφασίστηκε η προκήρυξη εκλογών του Συλλόγου μας και εκλέχθηκαν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Ημέρες και ώρες εκλογών

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ώρες 18.00-21.00, και Σάββατο 26 Νοεμβρίου, ώρες 16.30-19.00, στον χώρο του σχολείου.

Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν και οι 2 γονείς, ανεξάρτητα από το πόσα παιδιά εκπροσωπούν, με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένοι, δηλαδή έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ ανά οικογένεια και μπορεί να καταβληθεί και τις ημέρες των εκλογών.

Οι εκλογές που θα διεξαχθούν αφορούν:

Την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (7 μέλη). 

Την ανάδειξη Ελεγκτικής (ή Εξελεγκτικής) Επιτροπής (3 μέλη). Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.

Την εκλογή εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων – αριθμός που προκύπτει σύμφωνα με τον αριθμό των παιδιών του σχολείου μας που θα εκπροσωπηθούν από τους γονείς που ψηφίζουν.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Όποιος γονέας/κηδεμόνας επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα, παρακαλείται να υποβάλει την αίτησή του έως τη Τετάρτη 23 Νοεμβρίου ώρα 21:00, προθεσμία που καθορίζει η εφορευτική επιτροπή, αποκλειστικά με αποστολή e-mail στα παρακάτω mails των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής:

komianou@yahoo.gr |  Εμμανουέλα ΚΟΜΙΑΝΟΥ , τηλ. Επικ. 6976063061

tsapvlassis@hotmail.com | Βλάσης ΤΣΑΠΑΛΗΣ, τηλ. Επικ. 6938001911

mmatha10@gmail.com   | Μαίρη ΜΑΘΑ, τηλ. Επικ. 6947602360

με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας» και αναφέροντας :

Το πλήρες ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου, καθώς και τάξη-τμήμα φοίτησης παιδιού/παιδιών 

Τα στοιχεία επικοινωνίας.του/της (κινητό & e-mail)

Το όργανο για το οποίο επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα (ΔΣ, Ελεγκτική Επιτροπή , Ένωση Γονέων). Σημειώνεται ότι  οι θέσεις μέλος ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπή  είναι ασυμβίβαστες, δηλαδή δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ο ίδιος γονέας.

Σημεία Προσοχής:

Κατά την ψηφοφορία θα είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου πιστοποίησης ταυτότητας.

Δεν μπορεί να ψηφίσει κανένας γονιός με επιστολική ψήφο ή με εξουσιοδότηση αντί άλλου γονέα. Κάθε ψήφος είναι προσωπική και γίνεται με ταυτοπροσωπία.

Για να θεωρηθούν έγκυρες οι εκλογές του Συλλόγου , αλλά και για να μπορεί ένας Σύλλογος Γονέων να συμμετέχει στα προβλεπόμενα από το νόμο Όργανα, θα πρέπει στις εκλογές του να έχουν ψηφίσει γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των ανήλικων μαθητών (όχι των γονιών) που έχει δύναμη το σχολείο (στο σχολείο μας φοιτούν 351 μαθητές).

Η Εφορευτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης των ωρών ή/και ημερών διεξαγωγής των εκλογών (μέχρι μία επιπλέον μέρα), προκειμένου να επιτευχθεί η εγκυρότητα των εκλογών του Συλλόγου. Διαφορετικά οι εκλογές επαναλαμβάνονται υποχρεωτικά μέχρι δύο (2) φορές ακόμη, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων στις εκλογές του Συλλόγου είναι απαραίτητη και αναγκαία για να συνεχίσει ο Σύλλογος τις δράσεις του προς όφελος των παιδιών μας.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Μέλη: Εμμανουέλα ΚΟΜΙΑΝΟΥ, Μαίρη ΜΑΘΑ, Βλάσιος ΤΣΑΠΑΛΗΣ 

Αναπληρωματικά μέλη: Βηθλεέμ ΤΣΙΟΥΜΑ, Θοδωρής ΤΖΙΑΣ