Αγαπητοί γονείς,

σας υπενθυμίζουμε το ραντεβού μας για την 2η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Συλλόγου μας εντός του 2023, η οποία θα γίνει στις 8/5/2023 και ώρα 7:00 μμ, στον χώρο του σχολείου.

Υπενθυμίζουμε πως στα πλαίσια της προηγούμενης ΓΣ που είχαμε κάνει (3/4/23), είχαμε συζητήσει συγκεκριμένα θέματα (βλ. πρακτικά που εστάλησαν στις 8/4/23), για τα οποία κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν στα πλαίσια ενός σχολικού συμβουλίου.

Το σχολικό συμβούλιο έχει πλέον διεξαχθεί (4/5/23) επομένως, στην ΓΣ της Δευτέρας θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον Σύλλογό μας για τα αποτελέσματά του. Επιπρόσθετα, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα σε εκκρεμότητα, καθώς και όποια τέθηκαν εκ των υστέρων (της ΓΣ) από γονείς, υπόψη του ΔΣ.

Για οποιαδήποτε πρόταση, και προβληματισμό, που θα θέλατε να συζητήσουμε, παρακαλούμε να συνεχίσετε να μας ενημερώσετε στο e-mail sgoneon8@gmail.com.

Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι εκεί. Σας παρακαλούμε να υπάρχει τουλάχιστον ένας γονέας εκπρόσωπος ανά οικογένεια. Η παρουσία σας βοηθά στη δημοκρατική και ουσιαστική λειτουργία του συλλόγου μας και συμβάλλει στη συνολική βελτίωση του σχολείου, προς όφελος των παιδιών μας.

Με εκτίμηση,

To ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας