Στο Βύρωνα:Φιλανθρωπικές οργανώσεις για το παιδί
:Χρήσιμα τηλέφωνα:

  • Κέντρο Υγείας (πρ. Πολυατρείο): 2107608050-1-2
  • Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα: 2107608950
  • ΚΕΠ Βύρωνα: 2132010600
  • Συνήγορος του Παιδιού: 2131306703, 8001132000, www.0-18.gr
  • Δημαρχείο Βύρωνα: 2132008600-601
  • Γραφείο Δημάρχου: 2107662555, 2107652411, info@dimobyrona.gr